Bulut Sportif Havacılık Kulübü

Hayallerinizi Gerçekleştiriyoruz!

Güvenli, Kaliteli ve Eğlenceli Yamaçparaşütü Eğitimleri İçin Doğru Adres

Güvenlik Talimatları

Yamaçparaşütü sporunda başarılı olmanın anahtarı kurallara tam olarak riayet etmekten geçmektedir. İyi bir eğitim, edinilen doğru alışkanlıklar ve kurallara tam uyum beraberinde kazasız, kırımsız, keyifli ve başarılı uçuşları getirmektedir. Bu nedenle kulübümüz bünyesinde icra edilecek her türlü faaliyette aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli ve tam olarak uygulanmalıdır. 

Genel Bilgilendirme

01Yamaç paraşüt sporu diğer doğa ve extrem sporlarda olduğu gibi bir takım tehlike ve zorluklar içermektedir. Her türlü güvenlik önlemi alınsa dahi, %100 kontrolün pilotta ve eğitmenlerde olmadığı, hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği ve değişen koşulların, pilotu zor durumlar içine sokabileceği, kalkışta, inişte ve uçuş esnasında ağır yaralanmalı / kırımlı ve ölümlü kazalar yaşanabileceği her kez tarafından bilinmelidir.

02Yamaç paraşütü sporunda son ve nihai karar noktası Pilottur (kendisidir). Pilot inisiyatifini kullanarak kalkış yapmayabilir, havada eğitimi sonlandırıp iniş kararı alabilir, eğitmenin uçuşla ilgili verdiği bir talimatı (Eğitmen pilotun o an karşı karşıya kaldığı durumu tam olarak bilemeyebilir veya doğru analiz edemeyebilir.) değil de durumu kendi içinde bulunduğu şartlarla değerlendirip emniyetli bir uçuş için gerekli manevrayı yapabilir. “PİLOT İNSİYATİFİ” her zaman ve her koşulda geçerli olup verilen talimat ve kararlar pilot tarafından son kez değerlendirip uygulanmalıdır.

03Yamaç paraşütü ekseriyetle dik yamaç, uçurum, kayalık, ormanlık gibi doğa koşullarının zorlu olduğu bölgelerde yapıldığı, bu tarz yerlerde uçulmasa dahi çeşitli tehlikelerin (yüksekten düşme, kayma, bilek burkulması, akrep, böcek, yılan sokması, güneş çarpması vb.) olabileceği bilinmeli ve kişisel güvenlik önlemleri her birey tarafından alınmalıdır.

04Özellikle uçuş öncesi alınan alkol, uyuşturucu gibi maddelerin uçuşa büyük ölçüde etki ettiği ve uçuş emniyetinde ciddi zafiyetler yarattığı bilinmelidir. Bu tarz zihni ve bedeni uyuşturan, bedensel ve zihinsel aktiviteleri yavaşlatan veya durduran her türlü madde (alkol, uyuşturucu madde, hap, ilaç vb.) uçuştan en az 24 saat öncesine kadar kesinlikle kullanılmamalıdır.

05Tüm eğitimlerde kursiyerlere kendi başlarına emniyetle kalkıp, inebilecek temel teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. Tüm eğitim uçuşlarında telsiz kullanılmakla birlikte çeşitli sebeplerle eğitmenle olan sözlü veya görsel iletişim kopabilir. Böyle durumlarla tüm kontrol ve inisiyatif pilottadır.

06Kursiyerler sağlık durumları ile ilgili beyan ettikleri bilgilerin (pilot bilgi formu, kursiyer bilgi formu, üye kayıt formu vb.) doğruluğundan sorumludurlar. Özellikle aşağıda belirtilen rahatsızlıklar yamaç paraşütü sporunun emniyetle yapılabilmesi için kritik öneme haizdir. Daha önce bu taraz rahatsızlık geçiren veya halen rahatsız olanlar ile sürekli ilaç kullananların doktorlarına danışarak onaylarını almaları gerekir. Yamaçparaşütü sporu için kritik rahatsızlıklar;

- Kalp Rahatsızlıkları,

- Tansiyon Rahatsızlıkları,

- Özellikle ayak, bacak ve bilek kırıkları,

- Özellikle ayak, diz ve bileklerdeki bağ kopmaları,

- Psikolojik ilaç kullanımını gerektirecek rahatsızlıklar.

07 Kulüp malzemesine zarar veren kişi veya kişiler vermiş oldukları hasarı karşılarlar.

08Kulüpte sorumluluklarını yerine getirmeyen kişiler yönetim kuruluna sevk edilirler.

09Kursiyerler ve etkinliğe katılan kişiler belirtilen yer, tarih ve zamanda eğitim/uçuş/etkinlik bölgelerinde olmalıdırlar. İcra edilen faaliyetten ayrılırken kulüp yetkilileri ve/veya eğitmenlere bilgi verilmelidir.

10Kulüp üyeleri, kulüp yetkilileri ve eğitmenlerin iznini alarak eğitim ve etkinliklere misafir getirebilirler.

Eğitimlerle İlgili Hususlar

01Kursiyerler icra edilen teorik ve uygulamalı eğitimler ile uçuşlar esnasında eğitmenlerin vermiş olduğu talimatlarına ve uçuş disiplininin gerektirdiği diğer hususların tamamına uymalıdır. Pilot İnisiyatifi her koşulda geçerlidir.

02İlan edilmiş ve eğitim / öğretim planlarında zorunlu katılım olarak belirtilmiş tüm teorik ve uygulamalı ders ile uçuş ve yer eğitimlerine %100 katılım sağlanmalıdır.

03Eğitmenler özellikle yer ve uçuş eğitimlerinde kursiyerlerin seviyelerine uygun ekipman kullandırırlar. Her kursiyer kendisine uygun ekipman ile eğitim yaptığını ve uçtuğunu kontrol etmekten sorumludur.

04Uygulamalı eğitimlerde (5 Nokta Taklası vb.), yer eğitimlerinde, outdoor alanlarda (yamaç, tepe, rampa, kalkış alanı (takeoff)) ve uçuşlarda bileği ve ayak tabanını koruyan, vibram tabanlı, bilekli bot veya uçuş botu giyilmelidir.

05Uçuş yapan tüm kursiyer ve pilotlarda telsiz ve cep telefonu bulunmalıdır.

06Hangi seviyede olunursa olsun yalnız uçuş ve yer eğitimi yapılmamalıdır.

07Başlangıç ve Kulüp Pilotu seviyesindeki her pilot icra edilecek her türlü uçuş ve yer eğitimi faaliyetinden kulüp eğitmenlerini haberdar etmeli ve onaylarını almalıdırlar.

08Tüm pilotlar orta ve yüksek irtifa uçuşlarında yedek paraşüt bulundurmalıdır.

09Başlangıç, Kulüp Pilotluğu, Basic ve Full SIV eğitimi alan kursiyerler eğitmen gözetiminde uçuşlarını yapmalıdır.

10Her pilot kendisine uygun rüzgâr limitlerinde uçuşlarını gerçekleştirmelidirler.

Rüzgar Limitleri    
Başlangıç Pilotları : Maksimum 18 km/sa kadar,
Kulüp Pilotları : Maksimum 20 km/sa kadar,
Pilot : Maksimum 25 km/sa kadar,
Rüzgar Yan Limitleri    
Başlangıç Pilotları : Maksimum 30 derece fark,
Kulüp Pilotları : Maksimum 45 derece fark,
Pilot : Maksimum 60 derece fark,
Rüzgar Darbe Aralığı    
Başlangıç Pilotları : Maksimum 5 km/sa kadar,
Kulüp Pilotları : Maksimum 6 km/sa kadar,
Pilot : Maksimum 7 km/sa kadar,

11Yer eğitimi ve uçuş için seçilen alanlar uçuş ve yer eğitimine elverişli olmalıdır.

12eşitli akrobasi hareketleri (wingover, SAT vb.) ve gerekli olmayan uçuş manevraları (Spiral, Stoll vb.) kara üzerinde yapılmamalıdır.

13Başlangıç ve Kulüp Pilotluğu eğitimi alan kursiyerler uçuşlarına 60 günden daha fazla ara vermiş ise durumları eğitmenlerince değerlendirilmelidir.

14Başlangıç ve Kulüp Pilotluğu eğitimi alan kursiyerler, ekipman (Yamaçparaşütü, yedek paraşüt, harnes, kask, telsiz vb.) tedarik ederken kulüp eğitmeninden onay almalıdırlar. Eğitmenler onay alınmadan tedarik edilen ekipmanlarla uçuş yaptırmama yetkisine sahiptir.

15Kursiyerler, eğitimler esnasında kulüpten aldıkları her türlü ekipmanın doğru şekilde (örn. Kanadın ıslatılmaması ve yere sürtülmemesi, kaskın düşürülmemesi vb.) kullanılmasından sorumludur.

16Eğitimlerde ve uçuşlarda uygunsuz davranan, ikaz edilmesine rağmen yaptığı hataya devam eden, uçuş güvenliğini tehlikeye sokan kişiler eğitmenler tarafından cezalandırılabilirler. (örn. Uçuş yasağı, Takeoff dan uzaklaştırma, eğitimlere son verme vb.)

17Kursiyerler eğitimlerini belirlenen süre içinde tamamlamalıdır. Mazereti olan kursiyerler dışında belirlenen süre içinde eğitimlerini tamamlayamayanlar başarısız kabul edilir ve eğitim hakları sona erer.

18Başlangıç ve Kulüp Pilotluğu Seviyesindeki pilotlar uçuş kayıtlarını tutmalı ve uçuş kayıt defterlerini eğitmenlerine onaylatmalıdır.

19Teorik ve uygulamalı eğitimlere mazereti yüzünden katılmayan veya kaçıran öğrenciler mazeret durumlarını Kulüp Yetkilileri veya Eğitmenlere yazılı olarak (eposta veya dilekçe) bildirmek zorundadırlar.

20Kulüp malzemesine zarar veren kişi veya kişiler hasarı karşılamak zorundadır.

21Yamaç paraşütü başlangıç eğitimine katılmak isteyen 18 yaşın altındaki kişiler “Noter Onaylı Veli Muvafakat namesi”, 18 yaşın üzerindeki kişiler ise “Sorumsuzluk Taahhüdü Belgesi” doldurup imzalamalıdırlar.

Telefon Et0 543 446 0 446
Mesaj Gönderinfo@bulut.org.tr
Ziyaret EtKulüp Merkezi